menu
ładowanie danych

Formularz rejestracyjny

Po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail przesłane zostanie automatyczne potwierdzenie dokonanej rejestracji oraz dane dostępowe (login i hasło do Panelu Uczestnika - umożliwia zgłoszenie streszczenia).

Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji bez podania danych do faktury wszystkie zgłoszenia dotyczące faktur przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres konferencje@ump.edu.pl.

Faktury wystawiane są na podstawie dokonanej wpłaty. Jeśli życzycie sobie Państwo fakturę przelewową uprzejmie prosimy o kontakt z biurem.


* Pola wymagane
Dane uczestnika:
Tytuł naukowy:
Prof. Dr hab. Dr lek. mgr mgr inż. Pan/Pani
Typ uczestnictwa:
Udział w bankiecie:
Adres do korespondencji:
Prosimy o dokładne sprawdzenie podanego adresu e-mail przed wysłaniem zgłoszenia.
Dane do faktury:
jak powyższe dane uczestnika
Dane do wysłania faktury:
jak powyższe dane uczestnika
jak powyższe dane płatnika
Dokonując rejestracji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U nr 133 poz.833 przez Organizatorów Konferencji oraz Biuro Organizacji Konferencji Centrum Kongresowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

aktualizacja: 2018-04-23